Kontakt

Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie
Park Kultury Ludowej i Ziemiańskiej Doliny Narwi, Bugu i Liwca w Kuligowie.

ul. Kręta 4
05-254 Kuligów
email: skansenowo@gmail.com